Algemene Voorwaarden

 • Deelname is gratis en mogelijk t/m 31 december 2023.
 • Deelname vindt plaatst als u op de actie pagina op de button deelname heeft geklikt
 • Wekelijks wordt er een prijswinnaar getrokken bij minimaal 1.500 deelnemers.
 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze
 • De prijswinnaar wordt per e-mail op de hoogte gebracht.
 • Winnaar dient uiterlijk binnen 2 weken na het bekend maken van de winnaar te reageren, anders wordt er door Puzzelprijzen.nl een nieuwe winnaar getrokken.
 • Deelnemers die foutieve gegevens hebben ingevuld worden van deelname uitgesloten.
 • Aan de actie kan 1 keer worden deelgenomen.
 • De prijs staat op naam en is niet overdraagbaar.
 • Minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.
 • Deelnemer is woonachtig op een Nederlands woonadres (postcode, huisnummercombinatie incl. evt. toevoegingen).
 • Medewerkers van organisator, andere betrokkenen die direct of indirect zijn betrokken bij deze actie, alsmede gezinsleden zijn uitgesloten van deelname.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Door deelname aan de actie, verleent de prijswinnaar toestemming aan Mint Marketing om haar naam en eventuele foto van de prijsuitreiking te gebruiken voor vermelding in vervolgacties, op de website of facebook.
 • Genoemde prijs in de campagne is niet de organisator van de actie.
 • Puzzelprijzen.nl is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 • De Gedragscode Promotionele Kansspelen (1 januari 2014) is van toepassing.

Voor vragen met betrekking tot deze actie, vul het contactformulier in op de website